Два варіанти підключення повітропроводів

Flexible Air Intake Ways

Забір повітря у внутрішній блок може бути організований як з задньої, так і з нижньої сторони канального кондиціонера.

Организация забора воздуха через воздуховы с задней стороны
Организация забора воздуха снизу, через решетку